Productiebedrijven

IoT voor Productiebedrijven

Productiebedrijven leveren producten en halffabrikaten aan hun klanten. Deze producten worden in enkelstuks of (klein) serie geproduceerd. Bent u een productiebedrijf? Dan kunnen wij u maximaal ondersteunen door data van uw machines te verzamelen, weer te gegeven en te analyseren.

Produmize levert u onder andere:

  • Inzicht in de daadwerkelijke productiviteit van uw machinepark
  • Mogelijkheid om afwijkingen direct te signaleren en waar nodig op bij te sturen
  • Vroegtijdig inzicht in storingen en de mogelijkheid¬† deze te voorkomen
  • Combinatie van productiedata met andere (ERP) data voor diepere inzichten

Leer van uw data, reageer sneller op verandering en wees de concurrentie voor met de Industry 4.0 oplossingen van Produmize.